Menu
Obec Bílý Kostel nad Nisou
Bílý Kostel nad Nisou

Hlas Bílého Kostela 12/2007

Vážení a milí spoluobčané,
nastal poslední měsíc letošního roku, mnozí se snažíme dohnat to, co jsme ještě letos nestihli a Vám se dostává do rukou další číslo obecního občasníku, ve kterém se snažíme přinést pár důležitých informací.
*Vánoční posezení pro SENIORY*
Žáci a paní učitelky základní a mateřské školy si pro naše seniory připravili malý vánoční program. Spolu s nimi si je tedy co nejsrdečněji dovoluji pozvat na malé předvánoční posezení.
Kdy: v úterý 18. prosince 2007 v 10 hodin
Kde: v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bílém Kostele nad Nisou
Budeme se na Vás těšit!!!
Ing. Jiří Formánek
starosta obce
V sobotu 22.12.2007 se koná
tradiční
*srdečně zveme všechny občany*
Vystoupí mistr Luděk Vele a 
smíšený pěvecký sbor z Hrádku nad Nisou pod vedením Rolfa Bartosche.
Začátek v 1800hod. v kostele sv. Mikuláše
v Bílém Kostele nad Nisou
Ceny za nakládání s komunálními odpady v roce 2008
Během roku 2007 jsme vstoupili v jednání se společností A.S.A., která doposud prováděla v obci Bílý Kostel nad Nisou svoz a likvidaci komunálních odpadů. Služby poskytované touto společností jsou na solidní úrovni. V případě výskytu jakýchkoli problémů je tato firma schopna ve většině případů rychle reagovat.
Hlavním předmětem letošních jednání byla cena za svoz. Výsledkem je snížení cen pro rok 2008 u nejčastějších typů sběrných nádob a také zavedení nového typu sběrné nádoby o objemu 60 litrů, kterého mohou využívat osoby osaměle bydlící. A právě tuto kategorii spoluobčanů, kteří by měli zájem o výše zmíněnou službu, chceme tímto poprosit, aby nás kontaktovali na obecním úřadě v průběhu následujících dní, abychom mohli zařídit vše potřebné spojené s touto změnou.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistavovány přibližně ve dvouměsíčních intervalech na sběrné místo u obecního úřadu. Každý obyvatel má možnost objednat si v případě potřeby na obecním úřadě přistavení kontejneru za úplatu.
Nadále se počítá s rozšířením míst pro tříděný odpad. Je v plánu zřídit nová místa, která by byla blíže občanům. Máte-li vhodný typ na umístění kontejnerů s tříděným odpadem, neváhejte a sdělte nám svůj nápad.
 Zastupitelstvo obce Bílý Kostel nad Nisou na svém veřejném zasedání dne 7. listopadu 2007 schválilo ceny za nakládání s komunálními odpady pro rok 2008.

 

DRUH NÁDOBY
ČETNOST VÝVOZU
CENA/rok 2008 
popelnice 60 l
čtrnáctidenní
700 Kč
popelnice 120 l
čtrnáctidenní
1300 Kč
popelnice 120 l
týdenní
2000 Kč
popelnice 240 l
týdenní
3960 Kč
PE pytel 120 l
cena za kus
65 Kč
chataři
400 Kč
*Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, u níž vzniká komunální odpad, nebo fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.                                                               JF
Změny ve složení zastupitelstva obce
Dovoluji si Vám oznámit, že od 1. listopadu 2007 nastoupil do funkce zastupitele obce pan Libor Janeček, a to místo paní Jaroslavy Vobořilové, která se k 31.10.2007 vzdala svého mandátu a nastoupila na obecním úřadě Bílého Kostela nad Nisou jako referentka místo paní Heleny Dankové, která odchází do důchodu.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném 7. listopadu 2007 byl také zvolen nový místostarosta obce pan Zdeněk Ubias. Všem zmiňovaným přeji ve svém působení mnoho úspěchů a dobrých pocitů z vynaloženého úsilí.
Složení zastupitelstva obce Bílý Kostel nad Nisou:
Ing. Jiří Formánek – starosta
Zdeněk Ubias – místostarosta
Petr Jakubec, Libor Janeček, Martin Kořínek, Ing. Jan Rubner, Jana Sorková, Petr Šindelář, Jana Ulrichová
Zimní údržba
V nadcházejícím období na rozhraní podzimu a zimy je pravděpodobná sněhová nadílka. Při jejím odklízení obec postupuje následujícím způsobem: začíná se na frekventovanějších místech a následně se přechází k okrajovým částem obce. Tento postup je z praktických důvodů logický. Přesto se několik našich spoluobčanů pravidelně dožaduje systému opačného s přednostním úklidem právě v okolí jejich domu. Chtěl bych je touto cestou požádat o projevení jisté dávky tolerance a pochopení, protože všem najednou vyhovět nelze. Děkuji a doufám, že letošní zimu nebude nutné tuto prosbu několikrát opakovat                                                                JF
Vítání občánků 4. listopadu 2007
V neděli 4. listopadu 2007 uvítal starosta ing. Jiří Formánek společně se zastupitelkou Janou Sorkovou do obce Bílý Kostel nad Nisou dvě nová děvčátka, Ellu Dragounovou a Barboru Dobrou. Pyšným rodičům, prarodičům a všem přítomným, kterých bylo hodně, zarecitovaly děti z místní základní školy a tím tak zpříjemnily tuto slavnostní chvíli. Bylo hezké, když své mamince Monice Dobré, které to jistě udělalo velikou radost, zarecitoval básničku o mamince syn Jakub. Na uvítání pravnučky Elly se přišel podívat i její pradědeček pan Václav Rambousek. Momenty ze slavnostní chvilky krásně a tradičně profesionálně zachytil pan Jaroslav Boháč a můžete si je prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách obce.                                      J. Sorková
Rozsvícení vánočního stromku
První adventní neděli 2. 12. 2007 jsme u nás v obci rozsvítili vánoční stromek. Této u nás nové akce se zúčastnila spousta občanů všech věkových skupin. Mohli si při poslechu vánočních koled, nad douškem svařeného vína a teplého čaje spolu popovídat, zavzpomínat a sdělit si, co je nového. Je příjemné, že v Bílém Kostele jsou lidé, kterým není lhostejný obecní život. Ke zpříjemnění této chvilky přispěly i místní dámy, paní Machatá, Ulrichová, Sorková, které připravily sladké pohoštění.                                                                          JF
Zpráva velitele SDH o činnostech základní organizace za rok 2007
Blíží se závěr roku, a proto bych Vás rád seznámil s činností členů SDH v Bílém Kostele nad Nisou za rok 2007.
V tomto roce byla naše jednotka v akci celkem sedmkrát. Kupříkladu hned 25.února jsme zasahovali při požáru staré kůlny na pozemku u Kosařů. O dva měsíce později 28. dubna se vznítila část lesa, kde se o tři dny později požár opakoval. Naší pomoci bylo také zapotřebí 5. května u polomu nad místní restaurací Diana.
Ani letos se nám nevyhnul problém se zaplavenými sklepy. V Oldřichově na Hranicích jsme 10. června odčerpávali vodu z rodinných domů a za tuto činnost jsme obdrželi děkovný dopis od starosty Hrádku nad Nisou pana Martina Půty. Téměř ke konci roku a to 9.listopadu nás ještě čekal zásah při požáru komína v bytovce čp. 1 a o týden později 17. listopadu hořela chata u jezu. Při tomto zásahu jsme byli navíc požádáni policistou o pomoc při zadržení pachatele, který se vloupal do chaty nedaleko od místa požáru.
Krom výše zmíněných zásahů se naše jednotka podílela na odborných přípravách, dobročinných akcích a soutěžích. Zajišťovali jsme 12. května trať pro Rally Lužické hory, která vedla přes Bílý Kostel nad Nisou. Dále jsme dohlíželi 30. dubna na již tradiční pálení čarodějnic. Jako každý rok, tak i letos, pomáhali 22.června naši členové maminkám s dětským dnem. Na požádání našeho starosty pana Jiřího Formánka jsme dorazili 23.června na každoroční připlutí víly Nisy. Na soutěži o pohár Dolního Sedla 22.července skončila naše jednotka na 6. místě. Myslím, že i Bílokostelecké slavnosti 28.července jsme připravili ke spokojenosti všech, což bylo vidět i na počtu návštěvníků. Při demolici bývalé místní restaurace U mostu, která proběhla 18. srpna, jsme si prověřili naši techniku dálkové dopravy vody.
Závěrem bych chtěl říci, že naše jednotka je pojízdná a akceschopná zasáhnout doma v Bílém Kotesle nad Nisou i kdekoli ve svém okolí.
Zároveň bych rád poděkoval všem, kteří se zmiňovaných akcí zúčastnili.                             Ivan Krejcar - velitel SDH
Dopravní značky stanoví po Schengenu průjezdnost přes hranice
Česká republika se v pátek 21. prosince stane součástí Schengenu, tzn. že budou zrušeny kontroly na vnitřních hranicích státu a jediným omezujícím faktorem propustnosti státních hranic bude dopravní značení na silniční síti. Silniční hraniční přechod na silnici I/35 v Hrádku nad Nisou bude otevřen pro vozidla do 12 tun celkové tonáže a autobusy. Vozidlům do 12 tun celkové hmotnosti bude umožněn pouze průjezd přes polské území do německé Žitavy. Kamionová doprava přes hranice nebude možná.
Návštěva hejtmana Libereckého kraje u nás v obci
V úterý 11. prosince navštívil naši obec v rámci pracovního výjezdu do Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan. Při návštěvě na obecním úřadě byl seznámen starostou obce ing. Jiřím Formánkem a místostarostou Zdeňkem Ubiasem situací v obci. Důraz v rozhovoru byl kladen na nevyhovující stav silnice I/13 přes Bílý Kostel (špatný stav mostů), hrozící zvýšenou dopravu na hraniční přechod do Hrádku nad Nisou a s tím spojené, nutnost vybudování obchvatu Bílého Kostela n. Nisou. Po rychlé prohlídce obce hejtman navštívil kostel sv. Mikuláše a byly mu sděleny záměry s touto pro nás důležitou stavbou. Hejtman po konzultaci s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic LK panem Ing. Jeníčkem sdělil, že úpravy mostu na komunikaci I/13 jsou zahrnuty do plánu na příští rok 2008. Stávající komunikace I/35 na Hrádek nad Nisou v příštím roce také projde rekonstrukcí. Stavba obchvatu byla zahrnuta do státního rozpočtu 2008 a tedy začíná se s výkupem dotčených pozemků. Musíme si přát, aby sliby nezůstaly jen u plánů a vše bylo v příštím roce realizováno! Na závěr pracovního výjezdu se hejtman setkal se všemi starosty z mikroregionu H-CH v Hrádku nad Nisou. Starostové obcí mu popřáli úspěch v senátních volbách, které se uskuteční v příštím roce. Do krajských voleb, které proběhnou také v příštím roce, pan hejtman Skokan již ze stranických kalkulů nezasáhne.
Varhanní maratón
Televizní pořad, týkající se varhanního maratónu, který se uskutečnil u nás a v našem okolí v srpnu 2007, se objeví v programu  televize na ČT2 druhý lednový čtvrtek , tedy 10. 1. 2008 od 20 hodin.
Knihovna
Od 1.prosince knihovna rozšířila své služby:
Provoz internetu: Pondělí, čtvrtek    -    16.00 – 19.00 hod.
Středa                    -    15.30 – 18.30 hod.
Výpůjční doba :   Středa                    -    15.30 – 18.30 hod.
NOVĚ  knihovna i internet: Čtvrtek       9.00 – 11.00 hod.
 
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Bílý Kostel nad Nisou které se bude konat v pondělí 17.12. 2007 v 17 hod na OÚ v Bílém kostele nad Nisou
 
 
Krásné, pohodové vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví Vám všem v novém roce 2008 přeje obecní úřad, zastupitelé a starosta obce Bílý Kostel nad Nisou

Obec

Překlad (translations)

Aktuální teplota

12.6.2024 16:06

Aktuální teplota:

19.3 °C

Vlhkost:

39.2 %

Rosný bod:

5.1 °C

Nahlášení pálení

Nahlášení pálení

Video

Nové video: Oslavy 150 let hasičů, 14.7.2018

video z dronu

Infokanál SMS

Logo infokanál

SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“. zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).

Více infomací.

Aktuální stavy toků

12.6.2024 16:10

Aktuální výška:

26 cm

12.6.2024 16:20

Aktuální výška:

7 cm

12.6.2024 16:00

Aktuální výška:

8 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Liberec normální
Fojtka normální
Mníšek sucho

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30