Menu
Obec Bílý Kostel nad Nisou
Bílý Kostel nad Nisou

Hlas Bílého Kostel 8/08

 

 
Vážení spoluobčané,
 
doba prázdnin dětem končí, dovolenou mnozí z nás už máme za sebou. Doufám, že prázdninové chvíle byly příjemné a máte mnoho krásných vzpomínek. V červenci se uskutečnila v naší obci již tradiční pouť, která se myslím, vydařila a kladně přispěla k letní atmosféře. Pro mnohé je prázdninový čas takovým mezníkem v roce a ukládají si co ještě letos musí udělat a stihnout. Proto Vám přeji dobré počínání.                                                          JF
Vzpomínka na des. M. Vavřiníka
V pátek 4. července 2008 uplynulo 50. let od nešťastné události, kdy při pomoci druhým při povodních v roce 1958 položil život
 des. Miroslav Vavřiník.
V tento den ve dvanáct hodin jsme uctili jeho památku u pomníku u obecního úřadu v Bílém Kostele nad Nisou.
Čest jeho památce vyjádřili čestnou stráží  zástupci Armády ČR.
Při této příležitosti si naši starší občané zavzpomínali na osudné okamžiky a připomněli, že i naše krásná řeka Nisa umí vyvolat nepříjemné chvíle.
A JSME ZASE O JEDEN ROK DÁL
   Začátek nového školního roku bývá příležitostí k hodnocení roku minulého, k vyhledávání cest a k řešení slabých stránek v práci naší školy. Slibujeme si, co vše letos zvládneme, na jaké mety chceme dosáhnout, plánujeme a nadšeně si tvoříme školní program, nad jehož přípravou strávíme dlouhý čas. Hledáme, co by ještě šlo vylepšit a upravujeme prostory školky. Chceme, aby se u nás dětem líbilo už při příchodu, hned prvního září.
    Malé děti nějaké plány a předsevzetí moc netrápí. Spíše je zajímá, kam až jejich autíčko dojede, zda zvířecí domeček, který právě postavily, nespadne a zda se nám jejich skládanka z korálků líbí. Umějí svá přání přizpůsobovat skutečnosti a vůbec jim nevadí, že při kreslení „jablíčka“ vznikla na obrázku „mašinka“ nebo „ta dobrá kašička“, co ji nejlíp vaří maminka. Děti se umí radovat ze všeho, co se jim povedlo.
A právě tato skutečnost je základním stavebním kamenem výchovně vzdělávacího programu naší mateřské školy v Bílém Kostele nad Nisou. Vybudovat příznivé, bezpečné prostředí, kde se budou děti cítit dobře, kde budou oceňovány za to, co umí (bez srovnávání s jinými, které bývá často velice stresující), takže mají radost z toho, čeho dosáhly a tím je posílena i chuť „učit se“.
   Naše mateřská škola byla v loňském roce po osmnácti letech přebudována opět na školu dvoutřídní. Tím, že se podařilo rozdělit kolektiv 36 dětí na dvě přibližně stejné věkové skupiny a mohly jsme s těmito skupinami pracovat odděleně ve dvou krásných učebních prostorách, dostala naše pedagogická práce kvalitnější, ale především pohotovější rozměr. Pohoda dětí měla velice brzo kladnou odezvu mezi rodiči a prohloubily se vzájemně dobré vztahy. Za tuto pozitivní změnu vděčíme velmi dobré spolupráci se zřizovatelem. Nový vítr, který na Obecním úřadě zavál nám přinesl praktické pochopení skutečných potřeb mateřské školy a její rozšíření tak, abychom mohli vyhovět všem rodičům a přijmout více dětí, které se na základě příznivých referencí do MŠ hlásily. O dobrém zvuku naší MŠ svědčí i fakt, že se k nám hlásí i děti z okolních obcí.
Mezi silné stránky v hodnocení MŠ patří:
·         Personální obsazení – s dětmi pracovaly 3 kvalifikované učitelky MŠ
·         Přátelská, příjemná atmosféra na MŠ
·         Spokojenost rodičů a jejich pomoc, sponzoring
·         Zvyšování kvalifikace a odbornosti všech zaměstnanců
·         Promyšlené plánování výchovně vzdělávací práce
·         Pěkné vybavení MŠ
·         Poloha naší školičky – krásná, velká zahrada, možnost vycházek, výletů
·         Materiální a finanční zajištění – podpora ze strany našeho vedení na ZŠ, jasná, nekomplikovaná spolupráce, transparentní nabídky ze strany základní školy a vstřícná podpora našich záměrů
·         Dobrá spolupráce MŠ a ZŠ – usnadňuje přechod dětem do1.třídy
·         Pestrá a bohatá nabídka školních akcí – byli jsme 11 krát na divadelním představení (v chrastavském kinosále, v libereckém PKO, v Naivním divadle, v sále naší ZŠ), tradičně pořádáme Mikulášskou a Vánoční nadílku, Karneval, Den dětí v MŠ a Pasování na školáky, jeli jsme na 3 celodenní výlety (do Babylonu, do ZOO, do Radvánovic u Turnova), v rámci zdravotní prevence jsme 6 krát navštívili Jordánskou solnou jeskyni v Liberci
·         Účast na ekologických programech – dvě celodenní návštěvy ekocentra v Oldřichově v Hájích a jedna návštěva ekocentra Divizna v Liberci
Podrobně lze najít hodnocení školního roku ve Výroční zprávě a spolu s některými fotografiemi i na našich webových stránkách – www.zs.bilykostel.unas.cz . Jsem přesvědčena, že i v nastávajícím školním roce budeme pracovat na příznivém image školy, chystáme se podpořit intenzivnější spolupráci s rodiči.
Víme, že je třeba učit děti být „hodnými lidmi“, aby jednou uměly podat pomocnou ruku nám, svým rodičům nebo komukoli jinému, kdo ji bude potřebovat. Víme, že je to mravenčí práce, která vyžaduje nasazení nás všech dospělých.                   Víme, že je třeba věřit ve schopnosti a individuální rozvojové možnosti každého z dětí a vůli k pozitivnímu posunu každého z nás.
Chceme, aby děti v naší mateřské škole mohly prožívat plnohodnotné, šťastné dětství, které má smysl samo v sobě a je v životě člověka nenahraditelné.
               Mgr. Jana Šindelářová, vedoucí učitelka MŠ
Proč jít volit do krajského zastupitelstva?
Již osm let existence krajů dokazují i letošní podzimní volby do zastupitelstva kraje. Prezident republiky vyhlásil termín na 17. a 18. říjen. Od roku 2000 se kraje, neboli vyšší územně samosprávné celky, staly právoplatnou součástí krajského uspořádání a zasahují do našeho každodenního života. Není to pouze obec, ale i kraj, který ovlivňuje každého z nás.
-          Liberecký kraj se skládá ze 4 okresů: Liberce, Jablonce nad Nisou, Semil a České Lípy. Celkový počet obyvatel čítá 433 948 lidí.
-          struktura orgánů kraje, která se podobá obecní, je následující: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Počty členů do zastupitelstva kraje nejsou u všech krajů stejné (Liberecký má členů 45)
Proč je tedy důležité jít k podzimním volbám? O co se kraj stará a jak zasahuje do života občanů v regionu?
-          v oblasti školství kraj spravuje zpravidla střední školy a gymnázia
-          na kraj přešla většina sociálních zařízení na jeho území
spravuje dětské domovy i některé speciální školy
 
 - v oblasti zdravotnictví se jedná o zajištění nemocnic, léčeben i odborných léčebných ústavů
      -    i oblast dopravy je velmi důležitá, neboť kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy
-           
-          a v neposlední řadě je to kultura, kde ze státu na kraj přešly: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, Muzeum Českého ráje v Turnově, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Kraj dále Podporuje vytvoření a zajištění fungování muzejní sítě.
Významné je bezesporu také to, že zastupitelstvo kraje může podat návrh zákona do Parlamentu, čímž má právo ovlivnit dění nejen v regionu, ale přímo v celé republice.
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Termín přistavění kontejnerů na velkoobjemový odpad je 5. až 7. září 2008.
Kontejnery budou přistavěny na obvyklém místě za obecním úřadem. Opakovat to, co do kontejnerů patří a co ne, považuji už za zbytečné. Vše co do kontejneru hodíte, uvažte, jestli s tím nešlo naložit jinak, lépe a správněji.
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Pravidelné očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve středu 24. září 2008 od 15,30 do 16,30 hodin u obecního úřadu v Bílém Kostele nad Nisou. Očkování proti vzteklině je každoroční zákonnou povinností každého majitele psa. Využijete-li možnosti oočkovat psa v tento termín, přineste si sebou jeho očkovací průkaz. Očkování se týká psů starších 3 měsíců a stojí 100 Kč.
LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Prosím spoluobčany obce, z důvodu pravidelné údržby veřejného osvětlení, nahlaste prosím poruchu na zařízeních o kterých víte. Oprava se uskuteční v říjnu.
            Jestliže ve vašem okolí místní rozhlas nejde, nahlaste prosím toto také na obecním úřadě.
Tel: 485 143 418.
UPOZORNĚNÍ
Připomínám občanům kteří ještě nezaplatili úhrady za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů a nebo za pronajaté pozemky, aby to neodkládali a tuto svoji povinnost rychle splnili.
Bílokostelečtí myslivci
Vás srdečně zvou na
taneční zábavu!!!
*SLAVNOSTI SNĚŽENEK*
V sobotu 6. září 2008 
od 19 hodin.
místo: chata DIANA a její okolí
!!k tanci hraje ,,MAX BAND,,!!
              !!báječná myslivecká kuchyně!!                                                                   
 

Obec

Překlad (translations)

Aktuální teplota

29.5.2024 13:05

Aktuální teplota:

20.9 °C

Vlhkost:

48.5 %

Rosný bod:

9.7 °C

Nahlášení pálení

Nahlášení pálení

Video

Nové video: Oslavy 150 let hasičů, 14.7.2018

video z dronu

Infokanál SMS

Logo infokanál

SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“. zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).

Více infomací.

Aktuální stavy toků

29.5.2024 12:50

Aktuální výška:

29 cm

29.5.2024 12:50

Aktuální výška:

6 cm

29.5.2024 12:50

Aktuální výška:

6 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Liberec normální
Fojtka normální
Mníšek sucho

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2