A picture
A picture

Nawigacja

Wybierz język

Zawartość

Historia gminy

Początki osadnictwa w okolicach dzisiejszego Bílego Kostela sięgają prawdopodobnie do VIII lub IX wieku. W tym okresie w regionie osiedliło się słowiańskie plemię Milczan. Trudniło się rolnictwem, pasterstwem, garncarstwem i innymi rzemiosłami, swoje siedziby zakładało w środku nieprzebytych lasów. W XIII w. królowie z rodu Przemyślidów sprowadzili do tego słabo zaludnionego regionu niemieckich osadników, jednocześnie razem z nimi mogła też przybyć niemiecka szlachta. Ci nowi osadnicy nadali swoim osadom charakterystyczny podłużny kształt, który do dziś jest widoczny w Bílym Kostele.

Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1352 roku, około tego roku został zbudowany tutejszy kościół. Ówczesna nazwa miejscowości brzmiała "Alba Ecclesia", czyli "Bílý Kostel" [Biały Kościół], ludzie jednak nazywali swoją wioskę Heinrichsdorf, co oznacza Jindřichov [Henryków]. Nazwa ta została przyjęta przez mieszkańców od imienia księcia Jindřicha z Donína, który panował na Grabštejnie w czasie założenia wsi, a który kazał w 1347 roku wznieść zamek warowny Rajmond. Z czasem nazwa miejscowości doczekała się wielu różnych odmian, w historycznych dokumentach można znaleźć takie nazwy, jak np. Heinersdorf, Hennesdorf, Henrici Villa, a później Weysskirch i Weisskirchen. Bílý Kostel przez sześć stuleci należał do posiadłości grabštejnskiej, czyli praktycznie przez cały czas jej istnienia.

Wśród niemieckich mieszkańców wsi, oprócz rolników i rzemieślników, byli też górnicy, którzy na okolicznych wzgórzach na początku XV wieku zaczęli wydobywać rudę żelaza, miedzi i srebra oraz ołów. Największy rozwój wydobycia tych rud nastąpił około 1470 roku. We wsi była też huta do wytapiania wydobytej rudy. O znaczeniu tej branży świadczy fakt, że w 1584 roku górnicy otrzymali specjalny przywilej, zgodnie z którym nie musieli odrabiać pańszczyzny i posiadali własny samorząd.

W historii Bílego Kostela w latach 1428-34 tragicznie zapisały się wojny husyckie. W ich trakcie przez tereny te przechodziły wojska husyckie, które kilkukrotnie zajęły i splądrowały wieś. Na przełomie XV i XVI wieku cała okolica była nękana przez bandy łupieżców, które ukrywały się w ruinach zamku Rajmond (zamek opustoszał w XV wieku i popadł w ruinę). Region mógł odetchnąć dopiero w 1512 roku za Mikuláša I z Donína, który kazał zburzyć pozostałości dawnej twierdzy. Dodatkowo mieszkańcy Bílego Kostela mogli pozostawić sobie belki i kamienie budowlane na własne potrzeby.

W połowie XVI wieku posiadłość grabštejnska po ponad trzystu latach zmieniła właściciela, gdy w 1562 roku zadłużony ród Donínów sprzedał go śląskiemu szlachcicowi Jerzemu Mehlowi ze Strzelic. Mehl na swych ziemiach wspierał rozwój górnictwa, zakładał tu też nowe folwarki i stawy hodowlane. Między innymi przebudował zamek Grabštejn, będący wcześniej twierdzą, na renesansowy pałac. Aby jednak pozyskać dostateczne fundusze na przebudowę, Mehl podniósł pańszczyznę. Z tym mieszkańcy nie chcieli się pogodzić i w 1566 roku wybuchło powstanie chłopskie. Jerz Mehl w trakcie zarządzania swoimi ziemiami bezprawnie przywłaszczał sobie część wydobytego srebra, nazywaną królewskim udziałem (regal), która należała się władcy. Gdy takie działania Mehla wyszły na jaw, szlachcic został za karę zmuszony do sprzedaży swego majątku.

 

logo EU